Een projectplanning is waarschijnlijk het meest kritieke onderdeel van een project. Als die planning niet op de juiste wijze wordt gemaakt heeft het project geen enkele kans van slagen. Wat betreft de stappen die moeten wordt gezet worden nog steeds gewerkt met de bewezen technieken van 80 jaar oud. Deze technieken zijn tegenwoordig echter vertaald naar digitale tools. Je kunt dus een betrouwbare digitale projectplanning maken, er zeker van zijn dat de projecten op tijd klaar zijn, en waarbij je personeel voortdurend aan het werk is.

 

Vier fasen van een project

Bij het plannen van een project wordt er een verdeling gemaakt in 4 fasen. Elke fase bevat vaste onderdelen. Die fasering is een garantie dat er geen onderdelen vergeten worden. Aan het einde van de projectplanning kan er een uitwerking worden gemaakt in een plan van aanpak. Daar komt in detail in te staan hoe het project zal worden uitgevoerd. Dit zijn de vier projectfasen:

 

1. Ontwerp en definitie

De beschrijving van het project zorgt ervoor dat er wordt toegewerkt naar een duidelijk eindresultaat. Er wordt als het ware een kader om het project gelegd, zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en wat niet tot het project behoort. Er wordt onder anderen gedefinieerd hoe het eindresultaat eruit moet zien, welke eisen en wensen er zijn en hoe het project er uiteindelijk uit komt te zien.

 

2. Voorbereidingen

Uitgaande van het gewenste resultaat wordt in deze fase van de projectplanning onderzoek gedaan naar alle werkzaamheden die plaats moeten vinden om het eindresultaat te kunnen bereiken. Hier worden ook dingen genoemd als het aanvragen van vergunningen, het regelen van overleg met de buurt, etc.

 

3. Uitvoering

In deze fase wordt het project gerealiseerd. Dat betekent dat alle handelingen worden uitgevoerd zoals die in de voorbereidingen zijn benoemd.

 

4. Nazorg

Een project is nog niet voltooid als het resultaat is afgeleverd. Er is ook altijd sprake van nazorg. Dat bestaat uit een veelheid aan onderwerpen, zoals het uitleggen aan de opdrachtgever hoe de installaties werken, het regelen van het onderhoud gedurende de levensduur van het project, het herstellen van fouten tijdens de realisatie, etc. Als partij die het project heeft gerealiseerd mag je het pas afsluiten als het eindresultaat naar ieders tevredenheid is overgedragen.