Omgaan met geld is niet voor iedereen gemakkelijk. Het kan zijn dat je geen overzicht meer hebt in je inkomsten en uitgave, de rekening stapelen zich op en dikwijls bent u in contact met een schuldeiser. Dan bestaat de mogelijkheid om bewindvoering aan te vragen.

Een aanvraag bewindvoering is een gemakkelijk proces mits u de juiste mensen om u heen hebt, bij bewindvoering Enschede helpen we u op de best mogelijk manier.
Een bewindvoerder neemt beslissingen over de goederen en financiën over de aangestelde. De persoon die onder bewindvoering staat blijft nog wel handelsbekwaam en mag ook nog rechtshandelingen verrichten.

Zwart wit komt het er op neer dat een bewindvoerder de volledige financiële administratie verzorgd. Dit is meestal een budget plan, verricht de betalingen en stelt een PGB op.

Onderstaande personen kunnen een beschermingsbewind aanvragen:

• Persoon in kwestie
• Partner van de betrokkene
• Familie van de 4e graad
• Officier van justitie
• Een instelling waarin iemand verblijft
• De gene die iemand verzorgd of begeleidt.

Meestal schept een bewindsbescherming een stukje rust. Dit omdat je je geen zorgen meer hoeft te maken over je eigen financiële situatie. Ze zien hun schuld minder worden maar hebben toch nog goede banden met de bewindsbescherming. Zo geeft het een voldaan gevoel en werkt bij aan het hele proces.

bewindvoering