Het bezitten van een tuinhuisje staat voor veel mensen hoog op het prioriteitenlijstje. Het huisje kan verschillende bestemmingen hebben zoals opslagruimte, werkplaats en hobbyruimte. De grootte van het huisje hangt niet alleen af van de reden van gebruik maar ook de omvang van je tuin speelt een rol. Heel belangrijk is dan ook of je een vergunning nodig hebt. De regels kunnen per gemeente verschillen. Het bouwen van een tuinhuisje gebeurt in een aantal stappen die je als klusjesman moet volgen om iets moois neer te kunnen zetten.

 

Een goede fundering is zeer belangrijk en hier mag je veel aandacht aan besteden. Je graaft een gat van ongeveer 30 centimeter diep die je daarna vult met schoon zand. Zodra het zand is aangetrild kun je op het grensvlak tussen schoon zand en omringende grond paaltjes in de grond slaan waar je de bekisting tegen aan timmert. Zorg ervoor dat de hoogte overal gelijk is en dat de bekisting dus waterpas staat. Dan kan het beton gestort worden. Dit beton moet enkele dagen uitharden.

 

Vervolgens bouw je het frame oftewel het skelet van het tuinhuisje waar je de wanden en het dak tegenaan schroeft. Zorg voordat je hier aan begint ook dat het houten kozijn

hier in past. Het frame kun je daarna in zijn geheel op de fundering plaatsen en vastzetten. Natuurlijk heb je in deze fase al bedacht waar je de ramen en de deur wilt hebben. Zet ook de muren op elke hoek aan elkaar vast want dit zorgt voor extra stevigheid. Het tuinhuisje begint nu al aardig vorm te krijgen.

Geen huis zonder dak! Een zadeldak is het makkelijkst te construeren.

 

Twee hellende dakschilden in de vorm van een driehoek die elkaar tegenkomen in de nok. Ze staan bovenop de ten opzichte van elkaar evenwijdig lopende muren. Het dak kan bestaan uit complete constructiedelen genaamd spanten welke zorgen voor stevigheid, maar losse sparren voldoen voor een (kleiner) tuinhuisje ook prima. Als dakbedekking kun je kiezen uit dakpannen of een ander materiaal. Wil je een goed geïsoleerd huisje dan kies je voor een begroeid dak. Dan moet je wel een klusjesman met groene vingers zijn.

Bij het plaatsen van de ramen en deuren is het goed om te weten dat je anderhalve centimeter ruimte laat tussen de opening voor het raam en het raamframe zelf. Dit geldt ook voor de deur. De ramen en deur krijgen nu voldoende ruimte om te krimpen en uit te zetten.

 

Met een goede voorbereiding en bouwtekening kan elke klusjesman een mooi tuinhuisje bouwen. Succes!

 

gereedschapskoffer